संदेश

छुल्टिमको अदम्य साहस

बन्दीगृहकी आमा !

बेवारिसेको साथी विनयजंग बस्नेत

बन्दीहरुको पुनर्जीवनदाता